Preduzeće PH&M već više od 25 godina pruža potpunu uslugu u održavanju
mobilnih dizalica – počev od dijagnostike kvara, izrade defektažnih lista i
servisiranja, do nabavke i ugradnje rezervnih delova.

Takođe pokrivamo tržište novim kao i polovnim mobilnim sveterenskim,
teškoterenskim i autodizalicama svih nosivosti.